Papyrus Vertaalservice verzorgt beëdigde
vertalingen van al uw emigratie-
documenten.

Specialisaties
- emigratiedossiers
- juridische documenten
- financieel-economische teksten

Talen
Nederlands, Engels, Frans, Duits

Werkwijze
Papyrus Vertaalservice werkt conform de
Richtlijnen Beëdigde Vertalingen van het
Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Register Beëdigde Tolken en Vertalers
Papyrus Vertaalservice is opgericht door Maria H.W. van Ballegoy,
beëdigd vertaler Engels, ingeschreven in het Register Beëdigde
Tolken en Vertalers
onder nummer 2277