Beëdigd vertaler

In Nederland genieten de beroepen beëdigd tolk en beëdigd vertaler wettelijke bescherming en erkenning. Beëdigde tolken en vertalers zijn opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Net als notarissen mogen beëdigde vertalers in hun stempel en zegel het wapen van de Nederlandse leeuw gebruiken.

Maria van Ballegoy, de eigenaar van Papyrus Vertaalservice, is beëdigd vertaler. Zij is ingeschreven onder nummer 2277 in het Register beëdigde tolken en vertalers.