Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)

Het Register beëdigde tolken en vertalers is een register waarin tolken en vertalers staan ingeschreven die bevoegd zijn om in Nederland als beëdigde tolk en/of beëdigde vertaler werkzaam te zijn.

Sinds 1 januari 2009 zijn bepaalde afnemers uit het justitiedomein verplicht om, in het kader van het straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel een tolk of vertaler uit het Rbtv in te zetten. Beëdigde vertalingen mogen zelfs alleen nog maar gemaakt worden door vertalers uit het Rbtv.

Zie: www.bureaubtv.nl