Werkervaring

Papyrus Vertaalservice heeft ruime ervaring in het vertalen van juridische teksten en officiële documenten in opdracht van particulieren en bedrijven.

Emigratiedossiers
Opdrachtgevers
particulieren, agrariërs, andere bedrijven, emigratiebureaus, makelaars
Vertaling van diploma’s, getuigschriften, arbeidsovereenkomsten, financiële stukken, geboorte-aktes, verklaringen omtrent het gedrag, partnerschapsregistraties, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingspapieren, testamenten, verklaringen van erfrecht, taxaties, enz.
Financieel/economische dossiers
Opdrachtgevers emigratiebureaus, zakelijke dienstverleners
Vertaling van bankafschriften, beleggingsplannen, borgstellingen, jaarverslagen, financiële uitgaven van de overheid, investeringsportefeuilles, taxatierapporten, verzekeringspolissen
Juridische dossiers
Opdrachtgevers advocaten- en notariskantoren, emigratiebureaus, diverse andere bedrijven
Vertaling van aktes van oprichting, algemene voorwaarden, contracten, dagvaardingen, echtscheidings- en voogdijdossiers, garantiebepalingen, getuigschriften, hypotheekaktes, diverse overeenkomsten, reglementen, samenlevingscontracten, statuten, verzoekschriften, vonnissen
Diversen
Opdrachtgevers Stichting Dienstverlening Emigratie Nederland, Universiteit Leiden, universitaire uitgeverij DSWO
Redactie diverse emigratiehandboeken, mensenrechtenstudie over vier Zuid-Amerikaanse landen
Vertaling van diverse emigratiehandboeken, delen van proefschriften, publicaties over het rechtssysteem in diverse landen, mensenrechtenstudie over vier Zuid-Amerikaanse landen